در سفر های گروهی به صورت مستمر باهم در ارتباط باشید

مراکز تفریحی و گردشگری در تلاش برای دستیابی به برتری سرگرمی و ایمنی هستند تا تعداد زیادی از مسافران را جذب کنند. به همین دلیل توجه به موضوع کیفیت ارائه خدمات و تامین امنیت مراجعه کنندگان بسیار مهم است. مراکز تفریحی و گردشگری  محل تجمع بسیاری از مسافران می باشند. در صورت بروز کوچکترین حادثه ای، امکان وقوع فاجعه انسانی بسیار فراوان است. لازمه نظارت، کنترل و ارزیابی وضعیت بخشهای مختلف این مراکز وجود یک ارتباط هوشمند و سیستم پیمایش کاربران می باشد. همچنین در گروه های گردشگری بصورت تور نیز اهمیت این ارتباطات مستمر به خوبی مشاهده می شود.

چالش ها

هرجا که با ورود جمعیت متمرکز در یک منطقه همراه باشد، کنترل و مدیریت آن محیط نیز با چالش های گوناگونی همراه خواهد بود. گستردگی و متعدد بودن بخش های مختلف در یک مرکز گردشگری و تفریحی کار کنترل، حفاظت و تامین امنیت مجموعه را سخت تر میکند.

از جمله چالش های این حوزه عبارتند از :

  • شناسایی، چک کردن و ردیابی پرسنل
  • مدیریت و نظارت بر بازدیدکنندگان و کارکنان
  • تامین امنیت مسافران
  • کیفیت پایین ارتباط
  • طولانی بودن روند دریافت مجوز استفاده از بیسیم و محدود بودن شبکه فرکانسی در این حوزه

راهکار ها

راهکارهای سامانه ندا، برای اطمینان و افزایش ایمنی، امنیت و نگهداری تجهیزات و پرسنل در مراکز گردشگری و تفریحی، همچنین کنترل و دسترسی مناطق خارج از محدوده بینظیرند.

ابنیه، تجهیزات و جان بازدیدکنندگان و مسافران بسیار با ارزش هستند و مدیریت، حفاظت و نگهداری آن بسیار مهم است و نیازمند وجود یک بستر ارتباط گروهی جهت انجام همه ی این اقدامات می باشد. سامانه ندا یک بستر ارتباط گروهی همیشه فعال، با کیفیت و آنی می باشد که در موقعیت های گوناگون ارتباط میان گروه های مختلف را بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی برقرار می کند. امکان اشتراک موقعیت مکانی، قابلیت پایش کاربران توسط دیسپچر و مدیریت و کنترل هر یک از کاربران بصورت آنی و در لحظه بازدهی مجموعه را افزایش میدهد.

امکان ارسال اعلان وضعیت هشدار (sos) همراه با موقعیت مکانی و سیستم هشدار کاربر تنها از دیگر امکانت سامانه ندا می باشد. برای استفاده از سامانه ندا نیاز به اخذ هیچ مجوزی نیست و کلیه این اقدامات از سوی شرکت ندارسانان پیشرو انجام شده است.