نظرسنجی خدمات پس از فروش

مدیریت شرکت ندا رسانان پیشرو ضمن قدردانی از انتخاب و اعتماد مشتریان گرانقدر خواهشمند است تا با شرکت در نظرسنجی خدمات ما را در بهبود خدمات و رفع نواقص یاری فرمایید.