نرم افزار ProPTT2 از اتصال دستگاههای NFC و BECOME پشتیبانی مینماید.

این نرم افزار سرویس اطلاعات مکانی مبتنی بر Beacon را برای موقعیت یابی دقیق مکان کاربر در داخل و خارج از ساختمان فراهم می کند.

شما همچنین می توانید از ماژول های موجود NFC استفاده نمایید.

  • در حال حاضر این امکان فقط برای کاربران بسته سرور پیشرفته و سرور ابری فراهم میباشد.
Basbea
Lineable
انواع تگ های NFC

چگونه از Become در نرم افزار استفاده کنیم

مدیریت سازمان که از سرور پیشرفته استفاده میکنند میتوانند تنظیمات مختص به این امکان را برای کاربران خود بطور جداگانه تنظیم نمایند.

چگونه از تگ های NFC در نرم افزار استفاده کنیم

جهت استفاده از این امکان شما نیازمند برچسب NFC می باشید.