لوازم جانبی

امروزه مرتفع نمودن نیازمندی کاربران در مشاغل تخصصی و وظایف آنها جهت پیشبرد اهداف هر سازمان و کسب و کاری اهمیت ویژه یافته است به نحوی که میزان عملکرد و بازدهی هر عضوی در یک سازمان میتواند عملکرد کل سازمان را تحت الشعاع قرار دهد. لوازم جانبی برای این طراحی و تولید و عرضه میگردند تا عملکرد یک وسیله اصلی را بهبود بخشند و موجبات کارایی بهتر و ساده تر را برای کاربران خود فراهم نمایند.