خدمات عمومی، نیاز همیشگی شهروندان

شهرداری ها و سازمان های دولتی همیشه نیاز به ارتباطات عالی و پایدار دارند. نظارت و پایش عملکرد نیرو های ادارات و شهرداری و همچنین کنترل و سنجش کیفیت عملکرد کارفرمایان همواره نیاز به نیروی های بازرسی و ارزیاب با یک ارتباط به هم پیوسته می باشد.

چالش ها

چالش های پیش روی این سازمان ها ، برقراری ارتباط دقیق بین تیم ها و ردیابی کارمندان در حوزه های مختلف است.

پایش و ارزیابی مدیریان و نیرو های مختلف در حوزه ها عملیاتی و حراستی همواره با چالش همراه بوده است.

ارتباط فوری، کارآمد، امن و مستند سازی برای این مجموعه از دغدغه های بسیار مهم تلقی میشود.

راهکارها

سامانه ندا سازمانها و شرکت ها را قادر به این امر می سازند تا با پایش موقعیت مکانی نیرو های خود در سطح شهر علاوه بر تامین امنیت آنها، عملکرد و بازدهی آنها را به خوبی پایش کنند.

در سازمان اب و فاضلاب، برق و گاز  نیرو های قرائت کنتور به راحتی از این طریق قابل پایش و ارزیابی هستند.

همچنین قابلیت اشتراک گذاری ویدیو در لحظه به نیرو های امدادی در این سازمان ها این امکان را به نیرو های کارشناسی میدهد تا بهترین تصمیمات را برای اقدامات سریع اتخاذ نمایند.

همچنین ارسال و دریافت PTT تصویری و امکان ذخیره سازی ویدیو در لحظه ظرفیت های مستندسازی این شرکت ها را ارتقا میدهد.

راه حل هوشمند Alone Worker Protection Alarming و سیستم هشدار SOS در دستگاه های تخصصی سازی شده ما، گزینه بسیار خوبی است که  با ویژگی سازمان پذیری آن قابلیت مدیریت شرایط مختلف و پایش وضعیت رانندگان را خواهد داشت تا در صورت بروز یک حادثه در پیش روی آنها و تصادفی، بهترین تصمیمات را در راستای امداد رسانی به آن ها اتخاذ کنند.

در صورتی که اتفاقی برای کارکنان رخ بدهد و یا بیسیم آنها علائم بیومتریک آنها را در وضعیت غیر معمول ارزیابی کند سیستم حفاظتی کارگر تنها خودکار پیام هشدار را به مرکز کنترل و برنامه ریزی شده ارسال خواهد کرد.

شما با استفاده از محصول سامانه ندا دستگاه های تخصصی سازی شده ما میتوانید با فشردن یک دکمه وضعیت خطرناک را در موقعیت های مختلف به دیگر کاربران و مرکز مدیریت و کنترل ارسال کنید.

علاوه بر این دستگاه های تخصصی ما مجهز به NFC  و QR کد هستند تا توانایی و عملکرد آنها را افزایش دهند.

شرکت ندارسانان پیشرو علاوه بر همه ی پیشنهاد فوق در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین راه حل را متناسب با چالش های شما ارائه خواهد کرد.