رادیو بیسیم ها و درگاه اتصال

1- پل ارتباطی

درگاه اتصال میتواند پلی برای گروه بندی رادیو بیسیم ها(مبتنی بر فرکانس) قرار گیرد. سیستم PTT میتواند رادیو ها را صرفنظر از هر باندی گروه بندی و یکپارچه سازی کند. تصویر شماتیک ذیل بیانگر نحوه گروه بندی و یکپارچه سازی رادیو ها می باشد. لطفا مراحل را با توجه به اعداد قید شده در هر مرحله از شماره 1 تا 7 پیگیری فرمایید.

1- کاربر در یک باند و فرکانس مشخص با فشردن دکمه PTT بر روی دستگاه خود اقدام به ارسال پیام صوتی می نماید.

2- سایر دستگاهها در آن باند توسط فرکانس رادیویی جهت دریافت پیام قفل میشوند.

3- درگاه اتصال در هنگام دریافت پیام و از طریق کابلی که به رادیو بیسیم مرکزی در آن باند متصل شده است قفل میشود.

4- مدیر کانال بر روی کانالی که در آن پیام در حال انتقال است قفل میشود.

5- درگاه های اتصال نصب شده در سایر باندها توسط دستورات سرور جهت انتقال پیام قفل میشوند.

6- رادیو بیسیم های مرکزی موجود در شبکه که در سایر باندها و بر روی فرکانس های دیگر تنظیم شده اند و بواسطه کابل به درگاه اتصال، متصلند توسط دروازه اتصال برای دریافت پیام قفل میشوند.

7-رادیو بیسیم های زیر مجموعه بیسیم های مرکزی مرحله شش جهت دریافت پیام قفل میشوند.

2- ارسال و دریافت همزمان چند PTT

در قسمت بالا در خصوص ارسال و دریافت فقط یک پیام در هر مکالمه توضیح داده شد ، اکنون اگر همزمان چندین دستگاه ارسال پیام کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

همانطور که در تصویر شماتیک بالا مشاهده میفرمایید کاربر C قادر به شنیدن پیامهای کاربران A و B بطور همزمان خواهد بود. پیشنهاد ما برای بهترین عملکرد در این سیستم استفاده از دستگاههای تخصصی سازی شده و یا گوشی های هوشمند می باشد.

3- TDMA (Time Division Multiple Access)

دروازه اتصال میتواند از چندین کانالی که توسط فناوری TDMA در رادیو بیسیم ها(مبتنی بر فرکانس) بر روی یک فرکانس ایجاد شده به طریق مرسوم در تصویر ذیل پشتیبانی نماید.

4- سازگاری

درگاه اتصال با انواع رادیو بیسیم های مبتنی بر فرکانس در موجهای UHF و VHF و انواع رادیو ترانکها آنالوگ و دیجیتال در تمامی نسل ها سازگاری کامل دارد.

رادیو بیسیم های شرکتها ICOM , MOTOROLA , KENWOOD , HYTERA , AIRTECH , ALINCO در آزمایشگاههای ما توسط درگاه اتصال مورد آزمایش قرار گرفته و درگاه اتصال بطور کامل از این آزمایشها سربلند واقع گردیده است.

اگر چه شرکت ندارسانان پیشرو ارائه دهنده فناوری IP-PTT می باشد ولیکن کارشناسان و مدیران ارشد آن با رادیو بیسیم ها غریبه نبوده و بر روی انواع برندهای معتبری که در ایران توسط صنایع ، سازمانها ، نهادها و افراد مختلف استفاده میشود تسلط کامل دارند. لذا مشتریان محترم میتوانند با خیالی آسوده سیستم قدیمی خود را با فناوری نوین ما در هم بیامیزند.