نرم افزار Pro PTT2 از انواع میکروفون ها و اسپیکرهای بلوتوث پشتیبانی میکند.

*ممکن است برخی از نمونه های ذیل جهت ارائه به مشتریان محترم در ایران موجود نبوده و بنا به سفارش مشتری تهیه و ارائه گردد.

SHP-612
SCP-860
SCP-960
SHM-612
BCP-910
BTR-155
Voyager Legend
BLU-PTT
Rexon BT-24HC2
Rexon BH-580
Wandfu-H3
CODA S
CODA Wheel
CODA Click
BTH-101
Ahead
BlueParrott® Reveal™ Pro
BlueParrott® B350-XT
BlueParrott® B450-XT
Wandfu-H2
PLY
PTT Smart Button
PTT Voice Responder
PTT - U1/U2/U3
R2GEAR MK3

چگونه از دستگاههای بلوتوث در نرم افزار استفاده کنیم

1- ابتدا گوشی هوشمند خود را با دستگاه دکمه بلوتوث جفت کنید.
(لطفا برای دستورالعمل راهنمای دستگاه بلوتوث خود و راهنمای تلفن برای جفت شدن مراجعه کنید.)

2- پس از جفت شدن گوشی هوشمند و دکمه بلوتوث گزینه نرم افزار فعال خواهد شد.

3- به تنظیمات نرم افزار و گزینه PTT صوتی مراجعه کنید و حالت را بر روی دکمه PTT بلوتوث قرار دهید.

(جهت اتصال خودکار: جستجوی خودکار دستگاه های بلوتوث را فعال کنید. / برخی از دستگاه های بلوتوث که نیاز به تنظیم دستی دارند به صورت جداگانه نمایش داده می شوند.)

4-بر روی دکمه بلوتوث درنرم افزار برای اتصال برنامه و دستگاه بلوتوث خود ضربه بزنید. اگر اتصال موفق شود، دکمه آبی رنگ می شود.