متروها، بزرگترین ناوگان حمل و نقل مسافران

فضای بسته و زیر زمینی ایستگاه های مترو ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد مسافر از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. این سیستم حمل و نقل عمومی با تمام مزایا و امتیازاتی که دارد ، مضرات و خطرات ذاتی و پنهانی نیز دارد. وقوع حوادث متعدد در ایستگاه های مترو اعم از طبیعی و انسانی ، سبب شده مطالعات بیشتر و نیز اقدامات پیشگیرانه تری در راستای کاهش تلفات و خسارات در این سامانه مهم شهری انجام شود. از جمله بحران های محتمل در مترو آتش سوزی و سیل است که همواره بیشترین خسارت را در فضاهای زیر زمینی به خصوص در شبکه مترو به بار آورده اند. همچنین در جهت کاهش دیگر خطرات ارتباط میان کلیه کارکنان، هر یک از قطار ها بصورت یکپارچه و همچنین کنترل و نگهداری تونل ها بسیار مهم است.

چالش ها

 مترو یکی از خدمات شهری زیر بنایی است که منوط به اجرای تونل می باشد؛ لذا حفظ و نگهداری آن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بررسی تجارب تلخ زلزله های گذشته در نقاط مختلف جهان مخصوصاً زلزله کوبه ژاپن به خوبی نشان داده است که آسیب های وارده به قسمت های زیر بنایی نظیر مترو میتواند چه اثرات خطرناک و حیاتی به دنبال داشته باشد. همچنین شبکه گسترده ای از بخش های مختلف مدیریتی، امنیتی و خدماتی در متروها وجود دارند که ارتباط فعال و مستمر با یکدیگر، ارائه خدمات به مسافران را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

راهکارها

نیاز به راهکارهای ارتباط بیسیمی پیوسته و فعال در مجموعه هایی که دارای بخش های مختلف خدماتی هستند بسیار حائز اهمیت است. سامانه ندا با امکاناتی بی نظیر شمارا در مدیریت و کنترل هرچه بهتر یاری میکند. ارتباط آنی و با کیفیت با امکان پوشش دهی نامحدود موقعیت مکانی یک ارتباط همیشه فعال و مستمر را در اختیار شما قرار میدهد. پیمایش موقعیت مکانی کاربران و قطارها در جای جای شبکه ریلی به صورت یکپارچه در اختیار مرکز مدیریت و کنترل قرار میگردد و پیام های مدیریتی یکطرفه قابل ارسال به تمامی کاربران و قطار ها می باشد.امکانات اعلان وضعیت هشدار (SOS) و سیستم کاربر تنها، سرعت و دقت اعلام وضعیت اضطراری را برای شما بسیار افزایش میدهد. چراکه همراه با ارسال هر هشداری، موقعیت مکانی کاربر مستقر در وضعیت اضطراری نیز ارسال میگردد. همچنین ارسال پیام یک به یک نیز کیفیت ارتباط بیسیمی مجموعه را ارتقا میدهد و با استفاده از بستر شبکه ای APN اختصاصی امنیت شبکه ارتباطی به شدت افزایش می یابد.