امنیت

 ProPTT جهت حفظ امنیت داده ها و کاربران از الگوریتم و استانداردهای شرکت آریا که برترین شرکت امنیت داده دنیا می باشد در تمام سطوح نرم افزاری استفاده می نماید که در این صفحه به مهمترین موارد به صورت خلاصه اشاره میگردد. لازم به ذکر است جهت رعایت موارد امنیتی از توضیح روشهای رمزگذاری به صورت جزئی خودداری گردیده است. امنیت داده های کاربران، اصلی ترین خطی مشی و مهمترین رسالت ما می باشد.

1- حساب کاربری

نام کاربری و رمز عبور در سه مرحله قابل رمزنگاری، جهت تشخیص هویت می باشند.

Password OTP 2 phase authentication
Saved hashed password by Sha512
OTP(One-Time-Password) is used for authentication
User can use authentication token(IMEI, Phone number, SMS token and so on) with password.(detail)

2- مرحله ورود

اطلاعات حساب کاربری جهت  ورود کاربر به این روش به سرور منتقل خواهند شد

TLS/SSL
All login seesion is encrypted by TLS/SSL

3- ارسال و دریافت پیام

کلیه پیامهای مابین سرور و کابران به روش ذیل رمزگذاری میشوند

TLS/SSL
All control seesion is encrypted by TLS/SSL

4- ارسال و دریافت چندرسانه ای

فایل های چند رسانه ای به دو روش ذیل قابلیت ارسال و دریافت را خواهند داشت

End to End Encryption Algorism
ProPTT2 support E2EE. PTT server support key distribution for PTT clients.
ProPTT2 support AES128/256 (wikipedia), ARIA256 (wikipedia) Encription algorism

5- رمزنگاری داده ها

رمزنگاری داده ها مطابق سیستم عامل طی روش های ذیل خواهد بود

iOS Android
OS can support encryption for each app.
ProPTT2 encrypt local DB with AES.

6- ارتباط زنده ویدئویی

رمزنگاری ارتباط زنده ویدئویی بصورت دلخواه و به روش ذیل خواهد بود

TLS/SSL
Video sharing session is encrypted by TLS/SSL

7- برای نهایت امنیت

استفاده کنندگان محترم میتوانند جهت نهایت امنیت در سیستم های خود از شبکه های خصوصی مجازی و نقاط دسترسی اختصاصی استفاده نمایند. این روش احتمال نفوذ کاربران غیر مجاز را تا 99.99 درصد کاهش خواهد داد.

VPN MDM APN
VPN can support encryption for each session. You can use high performance encryption.
MDM can manage device, app and user's profile on high level security.
Access Point Name