شرکت های امنیتی می توانند فرآیند اقدامات خود را با سامانه ندا مدیریت نمایند.

شرکت های امنیتی برای انجام مأموریت های روزانه ضروری است تا وظایف گوناگونی را انجام دهند که این وظایف به طور مداوم متناسب با اوضاع و شرایط تغییر می کنند. برای مثال یک تیم تامین امنیت برای یک همایش ملی در یک محوطه عظیم در نظر گرفته می شود. آنها موظف هستند تا امنیت را برای افراد و محیط آن محل در مقابل سارقان،آتش سوزی و یا اقدامات خرابکارانه فراهم کنند. در صورت مشاهده موارد غیرمعمول توسط افراد امنیتی ، آنها باید به سرعت واکنش نشان دهند و در صورت خواستار نیرو های پشتیبانی سریعا نیرو ها به محل اعزام شوند. . تأمین امنیت مردم یکی از اهداف سامانه ندا است و انجام آن از طریق کمک و ارتقا سیستم های ارتباطی به سرویس های امنیتی یک افتخار است.

چالش ها

سازمان های امنیتی یا شرکت ها باید برای هر شرایطی آماده شوند. هر اتفاقی بیفتد ، آنها باید سریع واکنش نشان دهند و کنترل خود را به دست آورند. بنابراین ، برقراری ارتباط مطمئن و سریع ضروری است. آنها به یک سیستم زنگ خطر احتیاج دارند که به آنها امکان واکنش سریع می دهد. برای تأمین امنیت بیشتر برای کارمندان ، سیستم هشدار دهنده نیز در صورت آسیب دیدن یا در معرض خطر قرار گرفتن باید واکنش نشان دهد. چالش دیگر این بازار این است که در صورتی که یکی از کاربران و نیرو های امنیتی بیسیم خود را گم کند و یا به دام افراد مخل امنیت افتند راهکار مدیریت و ادامه روند حیات شبکه بیسیم در فضای امن چگونه است؟

راهکارها

سامانه ندا به سرویس های امنیتی کمک می کند تا ضمن افزایش کیفیت ارتباطات با کارکرد تماس طولانی و مدیریت یکپارچه در هر مکان و زمانی، پرسنل خود را تحت نظر بگیرند. علاوه بر این، هزینه های ارتباطی با استفاده از این محصول به شدت کاهش می یابد. یکی از مهمترین ویژگی های ارائه شده توسط  سامانه ندا ،راه حل هشدار حفاظت از کارگر تنها است. این برنامه شامل Geofencing برای محافظت از کاربران در مناطق مختلف و خاص است. این قابلیت به شما و نیرو های شما این امکان را می دهد تا در زمان های حساس و یا حتی زمانی هایی که شما قادر به استفاده از بیسیم نیستید پیام هشدار پس از مدت زمان تعریف شده برای کاربران هدف و مرکز مدیریت و کنترل ارسال کنید. کلید SOS و یا سیستم اعلام وضعیت اضطراری راه حل دیگری است که شما با استفاده از آن می توانید شرایط اضطراری را با دیگر کاربران و مرکز به اشتراک بگذارید. علاوه بر اعلام وضعیت اضطراری، موقعیت مکانی و نام کاربر اعلاک کننده وضعیت هم ارسال خواهد شد و شما را در یاری رساندن به او و اعزام نیروهای پشتیبانی کمک خواهد کرد.

از دیگر راهکار هایی که شما توان و سرعت عمل را در انجام عملیات افزایش خواهد داد، ویژگی سازمان پذیری شبکه ارتباطی شما بر اساس سیاست های سازمانی شما خواهد بود و دیگر تداخل و تعدد نفرات با وظایف گوناگون به شما و کیفیت شبکه ارتباطیتان آسیب نخواهد زد.

در صورتی که بیسیم شما مفقود و یا به دست افراد مخل امنیت افتاد، علاوه بر شناسایی محل دقیق آن بیسیم و یافتن آن، شما قادر خواهید بود تا آن کاربر را از شبکه خارج سازید و امنیت داده ها و مکالمات دیگر اعضای تیم حفظ و عملیات در سلامت کامل ادامه یابد.