ارتباطات خود را هوشمند سازید.

بیسیم ها و ارتباطات سیار سازمانی، بخشی از یک سازمان و اداره بزرگ هستند. سازمان‌ها تغییر رویه داده‌اند و از قابلیت‌های ارتباط سیار استقبال می‌کنند. شناسایی فناوری های راهبردی هوشمند و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌ امروزه برای سازمان ها و ادارات بسیار مهم و حیاتی گردیده است. مدیریت و کنترل یکپارچه و آنی نیروها، تامین امنیت ادارات و سازمانها و همچنین برگزاری جلسات به صورت هوشمند با کیفیت بالا امروزه الویت های اصلی این مراکز به شمار می رود.

چالش ها

ارتباطات گروهی و سیار برای ادارات و سازمانها بسیار حائز اهمیت است. برقراری ارتباط گروهی بیسیمی در این مجموعه ها همواره با چالش هایی همراه بوده است. از جمله این چالش ها عبارتند از : عدم تخصیص فرکانسی رادیویی و مجوزات لازم از سوی ادارات تابعه، عدم وجود امنیت و احتمال شنود و نشر مستمر اطلاعات، محدودیت موقعیت مکانی در استفاده از سیستم های نسل گذشته، هزینه بالای تعمیر و نگهداری زیرساخت های ارتباطی و نبود یک بستر سازمان پذیر بر اساس سیاست های سازمان و ادارات.

همه ی این چالش ها و موانع منجر گردیده تا بهره وری و بازدهی این مراکز به شدت کاهش یافته و هزینه ها در بلند مدت سیر صعودی داشته باشد.

راهکارها

زیرساخت سیار و بی سیم – فناوری های چند رسانه ای سیار این امکان را فراهم می‌کنند تا در ادارات با یک اقدام فضای کاری سنتی را به صورت فضای مجازی و البته هوشمند احیا کنند. کارمندان می‌توانند بلادرنگ با کارمندان دیگر، مشتریان یا شرکا بدون توجه به مکان آن‌ها از نزدیک مشارکت داشته و با آنها ارتباط برقرار کنند باشند.سامانه ندا یک ارتباط هوشمند و همیشه فعال است که نیازی به اخذ مجوز و فرکانس رادیویی از مراکز مربوطه نداشته و شرکت ندا رسانان پیشرو قبلا همگی این اقدامات انجام داده است. سازمان پذیری بالا این سامانه بر اساس سیاست های سازمانی ادارات، یک شبکه پویا و بسیار منعطف را در اختیار این مراکز قرار میدهد و ارتباط یک به یک و یک به گروه کاربران در گروه های ارتباطی هدفمند آنی و با کیفیت بالا برقرار میگردد.

همچنین پیمایش موقعیت مکانی کاربران توسط مرکز مدیریت و کنترل (دیسپچر) امکان ارزیابی و مدیریت کاربران در یک اداره و یا زمان را برای مدیریت مجموعه در بخشهای مختلف فراهم میسازد.